Uwaga! Ważna informacja

Uwaga! Ważna informacja!

Wprowadzamy zmienione zasady realizacji wizyt w Centrum Medycznym Wysoccy

Zagrożenie zakażeniem koronawirusem spowodowało zmiany organizacyjne w działalności wszystkich placówek medycznych w tym także naszej. Jesteśmy niedużym zespołem co w tej sytuacji może być zaletą. Wszystkie podjęte przez nas działania mają na celu przede wszystkim zapobiec zakażeniom jak i zapewnić bezpieczeństwo pacjentom oraz pracownikom. Nasze procedury postępowania zostały opracowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia jak i innych organizacji medycznych. Opracowano i wdrożono szereg szczegółowych procedur odnośnie rejestracji pacjentów i przebiegu wizyt lekarskich. Wdrożyliśmy też procedury z podwyższonym poziomem zabezpieczeń antyseptycznych dotyczących dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, zasad higieny. Pracownicy Centrum zostali odpowiednio przeszkoleni. Wszystkie działania mają zapewnić maksymalną efektywność i jednocześnie minimalizować ryzyko poprzez wdrożenie procedur zabezpieczających przed szerzeniem się zakażenia w powiązaniu z bieżącym monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej. Zobacz szczegóły - plik PDF

Elderm - Dermatologia Estetyczna

Dermatologia
estetyczna

Zdrowa skóra jest kluczowy atrybutem piękna

Nasze gabinety dedykowane dermatologii estetycznej.

Centrum Medyczne Wysoccy - widok z zewnątrz

O Centrum Medycznym WYSOCCY

Od ponad 20-stu lat dbamy o zdrowie pacjentów w zakresie pediatrii i dermatologii ogólnej, a od 10-ciu, również w zakresie dermatologii estetycznej.

W 2011 roku podpisaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na refundację świadczeń dermatologicznych.

Posiadamy nowoczesne gabienty w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 81, z dużym wygodnym parkingiem.