Informacja COVID-19 !

Uwaga! Ważna informacja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Nasi wszyscy mali pacjenci,

Z przykrością informujemy Państwa, że będąc na urlopie (17 – 20.09.20) dnia 18.09.2020 dowiedzieliśmy się, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną Coronawirusem. Wykonane wyniki testowe okazały się niestety dodatnie.

Mając na uwadze naszą wieloletnią współpracę i zaufanie którym nas obdarzaliście chcemy sami przekazać Państwu tą informację. Po wspólnej z Sanepidem analizie przebiegu wizyt w Naszym Centrum i stosowanych zasadach bezpieczeństwa, oszacowaliśmy, że ryzyko narażenia Państwa na zakażenia w naszym Centrum jest prawie niemożliwe. Upływający czas od ostatniego naszego dnia pracy w Centrum (16.09.20) – tj. 11 dni i brak informacji o zakażeniu wśród pacjentów jak i personelu Centrum wskazuje na to iż nie doszło do przeniesienia infekcji. Sami będąc w innym środowisku nie mieliśmy tyle szczęścia.

Nasze Centrum nie przerwało pracy i udziela porad lekarskich z czasowym wyłączeniem tylko nas obojga. Po naszym pełnym powrocie do zdrowia i po pełnym uwzględnieniu bezpieczeństwa dla Państwa i naszych pracowników wznowimy naszą działalność w pełnym zakresie.

Liczymy na Państwa zrozumienie, życzymy Państwu uniknięcia zakażenia tym paskudztwem.


z poważaniem i wyrazami szacunku
Elżbieta i Mariusz Wysoccy

Informujemy, że Centrum Medyczne działa w godz. 9 – 18.

Przypominamy o zasadach realizacji wizyty w Centrum:

  • po wejściu, we własnej maseczce ochronnej, należy zdezynfekować ręce
  • pracownik rejestracji monitoruje temperaturę ciała oraz weryfikuje aktualność danych zawartych w ankiecie i zbiera podpis pacjenta lub opiekuna prawnego odnośnie zgodności danych ze stanem faktycznym
  • po dokonaniu ww. czynności rejestracja wskazuje miejsce oczekiwania na wizytę tak aby zachować odstęp co najmniej 1,5 m od innych oczekujących
  • płaszcze/kurtki należy zostawić na wieszakach w poczekalni Centrum, a nie w gabinecie lekarskim
  • informujemy pacjentów, że nie witamy się poprzez podawanie dłoni
  • płatność za wizytę najlepiej kartą płatniczą, a w ostateczności gotówką
  • opuszczając Centrum należy zdezynfekować ręce

Personel został zobowiązany do dezynfekcji klamek, włączników światła oraz lady w rejestracji 1x na godzinę. Ponadto pracownicy są zobowiązani do wietrzenia gabinetów lekarskich co 5/6 pacjent lub co 2 h włącznie z dezynfekcją biurka, krzeseł, klamek i innych elementów wyposażenia gabinetu lekarskiego.

Pacjenci są proszeni o przybycie do Centrum Medycznego bez osób towarzyszących, chyba, że jego wiek lub stan zdrowia wymaga opieki drugiej osoby, wtedy może mu towarzyszyć tylko jedna osoba.

Oczywiście może to być odbierane jako pewne utrudnienie, ale bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim. Bezpieczeństwo to ograniczenia i wspólna odpowiedzialność. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma proces rejestracji i pobytu pacjenta w poczekalni. Dla większego bezpieczeństwa zoptymalizowaliśmy grafiki pracy lekarzy.

Zapraszamy
Centrum Medyczne Wysoccy

Elderm - Dermatologia Estetyczna

Dermatologia
estetyczna

Zdrowa skóra jest kluczowy atrybutem piękna

Nasze gabinety dedykowane dermatologii estetycznej.

Centrum Medyczne Wysoccy - widok z zewnątrz

O Centrum Medycznym WYSOCCY

Od ponad 20-stu lat dbamy o zdrowie pacjentów w zakresie pediatrii i dermatologii ogólnej, a od 10-ciu, również w zakresie dermatologii estetycznej.

W 2011 roku podpisaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na refundację świadczeń dermatologicznych.

Posiadamy nowoczesne gabienty w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 81, z dużym wygodnym parkingiem.